In slechts drie stappen Litecoin kopen

In slechts drie stappen Litecoin kopen, hoe ga je te werk?

Litecoin wordt beschouwd als het kleine broertje van Bitcoin. Naar deze laatste wordt in de praktijk vaak verwezen als zijnde het digitale goud. Naar LTC wordt dan weer veelal verwezen als zijnde het zilver van de cryptowereld. De status waarover ze beschikt heeft er in de praktijk voor gezorgd dat heel wat mensen reeds in deze cryptovaluta hebben geïnvesteerd. Ook de verwachtingen voor de toekomst zijn voor LTC nog steeds behoorlijk indrukwekkend.
Sommige bronnen voorspellen dan ook een toekomstige koers die ver in de duizenden euro’s zal zijn gelegen. Of dat ook daadwerkelijk waarheid zal worden zullen we uiteraard nog moeten afwachten. In ieder geval, wil jij ook eenvoudig en snel Litecoin kopen? Dan moet je, je zeker even verdiepen in de onderstaande drie stappen!

Stap 1: Hoe wil je precies Litecoin kopen?

De eerste stap die je moet doorlopen heeft betrekking tot de manier waarop je Litecoin wil kopen. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen twee verschillende opties, namelijk:
1. Litecoin kopen met vers fiat geld;
2. Litecoin kopen met een andere cryptovaluta;

Voor heel wat mensen geldt dat ze reeds een behoorlijke tijd deel uitmaken van de cryptowereld. Dit kan als gevolg hebben dat je reeds eigenaar bent van een significant aantal cryptmunten. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat je een bepaald gedeelte van deze munten zal willen inwisselen voor bijvoorbeeld een nieuwe holding. Litecoin staat zoals in de inleiding reeds aangegeven bekend als het kleine broertje van Bitcoin waardoor velen er nog een mooie toekomst voor weggelegd zien.
De keuze die je op bovenstaand vlak maakt zal ook bepalend zijn voor de partij waar je een beroep op gaat doen. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen enerzijds de cryptocurrency exchanges en anderzijds de cryptocurrency brokers. Ben je van plan om met vers fiat-geld in te stappen? Dan kan je ervoor kiezen om een beroep te doen op een partij als Bitvavo of LiteBit.Stap 2: Bepaal tegen welke koers je wenst in te stappen

De tweede stap heeft te maken met de koers waartegen je wenst in te stappen. Voor heel wat mensen die willen overgaan tot Litecoin kopen geldt dat ze een bepaalde specifieke waarde in gedachten hebben waartegen ze willen instappen. Geldt dat ook voor jou? Dan kan je twee zaken doen. Het is namelijk zo dat er een verschil bestaat tussen de diverse orders die je kan plaatsen. Wat dit betreft maken we in de praktijk een onderscheid tussen:
1. Een market order;
2. Een limit order;

In het geval een market order kies je voor Litecoin kopen tegen de op dat moment actuele waarde. Heeft de LTC-koers dus op een zeker ogenblik een waarde behaald die het voor jou interessant maakt om tot aankoop over te gaan? Dan kan je dat met een market order meteen realiseren. In dit geval moet je de order dus wel manueel uitvoeren. Dat is niet zo bij een limit order. Deze order kan je automatisch laten uitvoeren wanneer er een bepaalde koers is bereikt. Dit geldt overigens in de praktijk zowel voor het kopen als voor het verkopen van Litecoin.

Stap 3: Hoeveel Litecoin ga je kopen?

De derde en laatste stap heeft betrekking tot het bepalen van de hoeveelheid aan Litecoin die je wenst te kopen. Ook op dit vlak zal je kunnen vaststellen dat er verschillende zaken je uiteindelijke keuze zullen gaan beïnvloeden. Wat dit betreft kan je onder meer denken aan:
• Het percentage van je (crypto) portefeuille die je wil beleggen in Litecoin;
• De actuele koers waarvan sprake is;
Naast bovenstaande zal je ook stil willen blijven staan bij de reden waarom je overgaat tot het kopen van LTC. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen drie opties, namelijk:

1. Je wil met Litecoin een betaling overmaken of uitvoeren;
2. Je wil actief met Litecoin gaan handelen;
3. Je wil investeren in Litecoin voor de lange(re) termijn;

In bepaalde gevallen zou je zelfs kunnen kiezen voor periodiek Litecoin kopen. Dit is natuurlijk hoofdzakelijk het geval voor mensen die van plan zijn om hun holdings in LTC langdurig vast te houden. Door periodiek te investeren met behulp van bijvoorbeeld de dollar-cost-average methode zal je kunnen vaststellen dat er een aantrekkelijke, gemiddelde aankoopkoers kan worden gerealiseerd. Hier kan je gezien over de middellange tot lange termijn behoorlijke rendementen op behalen wanneer Litecoin haar groei kan verder zetten. In ieder geval, wil jij ook Litecoin kopen? Dan zal je kunnen vaststellen dat het volgen van de bovenstaande drie stappen je daarbij kan helpen.

[ccpw id="140"]

bitvavo